De vilda blommornas dag i Karlskrona kommun

När: 2018-06-17 10:00
Plats: Bromåla

Bromåla biotopskyddsområde. Samling kl. 10.00 vid vägen i södra delen av området. Vägvisning mot Bromåla från Kättilsmåla (söderifrån) och från Allsjömåla (norrifrån). Ledare: Åke Widgren, 0709-83 14 49