Florainsats för majnycklar vid Kuggeboda söndagen den 12 maj

När: 2019-05-12 10:00
Plats: Kuggeboda

Röjning och bekämpning av bl.a. älggräs. Tag gärna med egen sekatör eller grensax. Samling vid P-platsen bredvid macken i Listerby kl. 10:00. Ansvarig: Lars Fröberg. tel. 076-848 99 45.