Floraväktarexkursion på Listerlandet söndagen de 2:a augusti

När: 2020-08-02 10:00
Plats: Mjällby kyrka

Vi gör en gemensam insats och besöker ett antal floraväktarlokaler för engelsk skörbjuggsört, rödsäv och plattsäv. Samling vid kyrkan i Mjällby kl. 10.00. Ansvarig: Åke Widgren, tel. 070-983 14 49