Höstmöte Gammelstorp

När: 2017-10-14 13:00
Plats: Gammelstorp

Joakim Hemberg håller föredrag om rödlistade kryptogamer i Blekinges skogar. Samling kl. 13 i Gammelstorp. Föreningen bjuder på fika. Styrelsen samlas kl. 12. Ansvarig: Lars Fröberg, tel. 0768-48 99 45