Höstmöte i Skogsgården Gammelstorp lördagen den 12 oktober

När: 2019-10-12 13:00
Plats: Skogsgården Gammelstorp

Ulla-Britt Andersson från Ölands Botaniska Förening kommer och berättar för oss om deras arbete med Ölandsfloran. Samling kl. 13:00 i Skogsgården, Gammelstorp. Föreningen bjuder på fika. Styrelsen samlas kl 11:30. Vägbeskrivning: Från Kallinge kör mot Tving. Från Tving(Måstad) kör mot Kallinge. Se vidare kartan. Ansvarig: Lars Fröberg, tel. 076-848 99 45