OBS! Datum ej fastställt! Floraväktarexkusion på Kungsholmen.

När: 2019-06-09 10:00
Plats: Kungsholmen

Kungsholmen har en intressant flora med bl.a. flera rödlistade arter. Vi gör en gemensam floraväktarinsats i andra halvan av maj/början av juni. Håll utkik på hemsidan för datum och samlingsplats. Föranmäl intresse till Åke Widgren. Ansvarig: Åke Widgren, tel: 070-983 14 49