Östra Möcklö söndagen den 26 maj

När: 2019-05-26 10:00
Plats: Östra Möcklö

En blomstervandring i de artrika hagmarkerna i de östra delarna av Möcklö. Samling på gårdsplanen vid Virvlabacken 11, på Östra Möcklö, kl 10:00 (sväng av mot Östra Möcklö och följ vägen Virvlabacken rakt fram till dess slut). Ansvarig: Åke Widgren, tel. 070-983 14 49.