Röjningsdag vid majnyckelängen, Kuggeboda lördagen den 8:e augusti

När: 2020-08-08 10:00
Plats: Macken i Listerby kl. 10.00

Vi bistår med liar och räfsor men medtag gärna egen sekatör eller grensax. Samling vid P-platsen bredvid macken i Listerby kl. 10.00. Ansvarig: Lars Fröberg, tel. 076-848 99 45.