Blekingebläddran

Bli medlem i Blekinge flora och få ta del av vår medlemstidning, Blekingebläddran.

 

Innehåll Blekingebläddran 2017

  • Jungfru Marie nycklar x majnycklar
  • Gummagölsmåla - En artrik svamplokal
  • Sextalig näckros
  • Mörk solvända
  • Łrets växt och mossa
  • Fyndrapporter