Bengt Nilsson har gått bort

Vår ordförande Bengt Nilsson har tyvärr nyligen gått bort. Han var en mycket aktiv botanist sedan 1970-talet och deltog i inventeringen av Blekinges Flora sedan nystarten 1980. Han har även rest runt i hela Norden för att leta efter sällsynta och intressanta växter och samlade och fotograferade flitigt. Han har en trädgård som innehåller många intressanta arter både svenska vilda växter och exotiska. Han var alltid beredvillig när besökare ville få växter demonstrerade och fick flera utnämnande i samband med sin botaniska verksamhet. Bengt kommer att lämna ett stort tomrum inom oss.

  • © Blekinges Flora
  • E-post: info (at) blekingesflora.se