Limniska kransalger i Blekinge

  • Chara globularisskörsträfse
  • Chara virgata papillsträfse
  • Chara contrariagråsträfse
  • Chara vulgaris busksträfse
  • Nitella flexilis glansslinke
  • Nitella opaca mattslinke
  • Nitella gracilisspädslinke
  • Nitella translucensgrovslinke

Svårbestämda artpar

  • 235221Chara globularis/virgata
  • 235222 Nitella flexilis/opaca