Mossektionen

Blåmossa - Blekinges landskapsmossa
Blåmossa – Blekinges landskapsmossa          Foto: Carl Andersson

 

Syftet med moss-sektionen är att bidra till utforskandet av mossfloran i Blekinge. Detta sker genom exkursioner, inventeringar och kurser.

Inventeringar och observationer

Dicranum tauricum nålkvastmossa funnen i Blekinge

Inventering av mossfloran i diabasområdet på stärnöhalvön utanför karlshamn

Litteratur

Här finns förslag på litteratur som berör mossor i Blekinge. Klicka på länken för att komma till en pdf
av artikeln. Har du tips om annan litteratur meddela gärna kontaktpersonerna, se nedan.

Cronberg, N. (1989) Inventering av mossfloran i diabasområdet på Stärnöhalvön utanför Karlshamn. MV 32(2): 31-40.

Cronberg, N. (1996) Mossfloran i Rolands Hav. Blekinges Natur årsbok 1996: 85-88

Holst, O., Wolgast, J. (2020) Rapport från mosskursen i Bräkne-Hoby november 2019.
Blekingebläddran 2020:20-24

Lönnell, N. (1998) Dicranum tauricum nålkvastmossa funnen i Blekinge. Myrinia 8(2):37-38.

Lönnell, N. (2002) Mossornas Vänner vårexkursion till Blekinge 2000. Myrinia 12(2):51-54

Medelius, S. (1926) Bidrag till kännedomen om Blekinges mossflora. Bot. Notiser 88: 1-33

Wolgast, J., Widgren, Å. 2023 Mossor vid Landabäcken och Skallahultsåsen.
Blekingebläddran 2023:14

Länkar
Mossornas Vänner

Kontaktpersoner

Olle Holst
Tel.: 0705 – 21 27 07
Epost: olle.holst54@gmail.com

Johan Wolgast
Tel.: 0708 – 15 44 24
Epost: johanwolgast@@yahoo.co.uk