Bli medlem i Blekinges flora

Som medlem i Föreningen Blekinges flora stödjer du verksamheten, får förstahands information om våra aktiviteter och inte minst – ta del av vår medlemstidning Blekingebläddran.

För att bli medlem kan du betala in årsavgiften på 100 kr (20 kr för familjemedlem) till bankgiro 5704-5205 eller swisha till 123-161 30 90. Ange namn och adress samt att du är ny medlem.

Alternativt kontakta vår sekreterare, Åke Widgren Tel: 0709-831 449 e-post: cotula@gmail.com