Information om hantering av personuppgifter

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) vill vi informera om hur föreningen hanterar personuppgifter.

Vilka uppgifter hanterar föreningen

Namn och adress är en förutsättning för medlemskap, telefonnummer och e-postadress kan lämnas frivilligt.

Vad används dina uppgifter till:

Dina uppgifter används för att föreningen ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, såsom ge dig medlemsservice, tidskrifter, information.

Vilka personer hanterar dina uppgifter:

Dina personuppgifter handhas av kassör och ordförande. Övriga styrelsen och valberedning kan vid behov också ta del av uppgifterna. I de fall där utskick av föreningens tidskrift sköts av tryckeriet eller annan person utanför styrelsen måste en lista med namn och postadresser lämnas ut. För övrigt lämnas inga personuppgifter ut till utomstående.

Medlemsregistret lagras ej i någon molntjänst utan bara på dator och externt lagringsmedium (hårddisk/USB-minne).

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Föreningen sparar dina personuppgifter endast så länge som du är medlem i föreningen.

Dina rättigheter:

Det är föreningens skyldighet att endast hantera korrekt, relevant och nödvändig information, för att kunna utföra våra åtaganden till dig.

  • Du har rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter
  • Du har rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas.
  • Du har rätt att begära att få dina uppgifter raderade.
  • Om föreningen inte kan radera vissa uppgifter, har du rätt att få veta vilka uppgifter som inte kan raderas och av vilken anledning.

Kontakta kassören om du har frågor om eller vill korrigera dina personuppgifter.