Blekingebläddran

Bli medlem i Blekinge flora och få ta del av vår medlemstidning, Blekingebläddran.

Innehåll Blekingebläddran 2023

  • Bengt Nilssons foton
  • Stenkrassing återfunnen
  • Kal knipprot i Blekinge
  • Sännens norra strand – en fin svamplokal
  • Fyndrapporter
  • Årets växt

Tidigare år