Kryptogaminventering i Silletorpsåns dalgång vid Bubbetorp, lördagen den 2 oktober

När: 2021-10-02 10:00
Plats: Samling på p-platsen vid djurkyrkogården, intill Bubbetorps gård kl. 10.00.

Vi inventerar svampar och mossor. Ansvariga: Åke Widgren 070-983 14 49, Jonny Svensson 0459-833 45 och Olle Holst 070-521 27 07.