Kryptogaminventering vid Käringabäcken i Blåningsmåla

När: 2021-09-26 10:00
Plats: Samling på p-platsen vid Alnaryds naturreservat kl. 10.00.

Vi inventerar svampar och mossor. Ansvariga: Åke Widgren 070-983 14 49, Jonny Svensson 0459-833 45 och Olle Holst 070-521 27 07.