Höstmöte på Gammalstorp, lördagen den 16 oktober

Samling kl. 13.00 i Gammalstorp; föreningern bjuder på fika. Styrelsen samlas kl 11.30.

När: 2021-10-16 13:00 Plats: Samling kl. 13.00 i Gammalstorp; föreningern bjuder på fika. Styrelsen samlas kl 11.30. Kjell Antonsson berättar och visar bilder om inventeringen av kärlväxter i Östergötland. Ansvarig: Lars Fröberg, tel. 076-848 99 45

Årsmöte lördagen den 2 april

Gammalstorp Ronneby

Staffan Nilsson visar bilder och berättar om inventeringen av Skånes mossor. Samling vid Gammalstorp kl. 13.00. Vi inleder med årsmötesförhandlingar och därefter fika som föreningen bjuder på.  Efter fikat följer bildvisningen. Styrelsen möter upp kl. 11.30.    

Kärlväxt- och mossexkursion till Dönhult lördagen den 30 april

Bräkne-Hoby Kyrkan, Bräkne-Hoby

Vi tittar på vårblommor och mossor i området som är ett Natura 2000-område. Samling vid Bräkne-Hoby kyrka kl. 10.00. Ta med eget fika om så önskas. Ledare: Joakim Hemberg och Johan Wolgast tel. 0708-15  44 24  

De vilda blommornas dag söndagen den 19 juni

Karlskrona kommun Uttorps naturreservat, Sturkö. Samling på reservatsparken kl. 10.00. Ledare: Åke Widgren, tel. 070-983 14 49 Skärvas naturreservat. Samling kl. 10.00 vid Ekobutiken. Ledare Lars Fröberg, tel. 076-848 99 45 Karlshamns kommun Öjavad grusås. Samling vid parkeringen norr om Haldafabriken nere vid ån i Svängsta kl. 10.00, eller samåkning från Teaterparken (vid f.d. BS-tryck), Karlshamn […]

Fritt deltagande

Floraväktarexkursion till Gotland 2-3 juli

Gotland

Alla floraväktare inbjudes till botanisk resa till Gotland. Vi tar färjan från Oskarshamn lördag morgon, exkurerar på ön lördag eftermiddag och söndag, samt återvänder söndag eftermiddag/kväll. Torbjörn Lindell kommer att ställa upp som guide. Föreningen betalar resa och boende (på vandrarhem). Närmare info skickas till de som anmäler sig. Anmälan senast 15 april till Lars […]

Röjningsdag på majnyckelängen vid Kuggeboda

Listerby macken

Tag gärna med egen sekatör eller grensax. Samling vid p-platsen bredvid macken i Listerby kl. 10.00. Ansvarig: Lars Fröberg., tel. 076-848 99 45.

Floraväktarexkursion lördagen den 27 augusti

Djurtorp/Björketorp

Vi besöker lokaler för knärot i trakten av Djurtorp/Björketorp för att få en bild av dess status. Samling på samåkningsparkeringen 100 m N om Björketorpskrysset kl. 10.00. Ansvarig: Åke Widgren, tel. 070-983 14 49

Svampens dag, söndagen den 4 september

Ronneby brunn

Denna dag anordnas svamputställning vid bl. a. Naturum, Ronneby brunn från kl. 10.00. Se "Naturum Blekinges program" för mer information om aktiviteter i Blekinge. Flera medlemmar i Blekinges Flora hjälper till.

Höstmöte på Gammalstorp, lördagen den 8 oktober

Bengt Nilssons diabilder digitaliserade - Lars Fröberg berättar om och visar foton som Bengt tagit av sällsynta arter, vilka kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida. Samling kl. 13.00 i Gammalstorp; föreningen bjuder på fika. Styrelsen samlas kl. 11.30. Ansvarig: Lars Fröberg, tel. 076-848 99 45.