Ängsskötsel i Kuggeboda 2023-08-19

För sjunde året i rad slog och räfsade vi i helgen (lördagen den 19/8) majnyckellokalen i Kuggeboda. I
år hade Bengt Ignell slagit ängen ett par dagar tidigare, vilket gjorde att det var lätt att räfsa ihop det
slagna gräset. Majnycklarna har reagerat positivt på restaureringen och skötseln sedan 2017. År 2018
räknades bara 25 blommande plantor. Toppnoteringen därefter är 122 blommande plantor år 2022
(antalet var något lägre i år). Utöver de blommade finns även ett stort antal med enbart blad som är
närmast omöjliga att räkna. Uppskattningsvis är totalpopulationen i området minst 200 plantor.