Höstmöte på Gammalstorp, lördagen den 8 oktober

Bengt Nilssons diabilder digitaliserade - Lars Fröberg berättar om och visar foton som Bengt tagit av sällsynta arter, vilka kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida. Samling kl. 13.00 i […]

Årsmöte lördagen den 22 april

Gammalstorp Ronneby

Lars Fröberg visar bilder och berättar om en botanisk resa i Chile. Samling vid Gammalstorp kl. 13.00. Vi inleder med årsmötesförhandlingar och därefter fika som föreningen bjuder på. Efter fikat […]

Fibble-exkursion i Karlskrona med omnejd lördagen den 3 juni

Vi besöker bland annat Villa Vik och Skärva för att studera Hieracium-floran och gräsfröinkomlingar. Samling på Vämö, grusplanen/parkeringen vid Blåportsgatan söder om Bryggareberget/tyska Bryggaregården söder om Bryggareberget/Tyska Bryggaregården kl. 11.15. […]

De vilda blommornas dag söndagen den 18 juni

Karlskrona kommun Jämjö, Ådalen. Samling på parkeringen vid Orionstugan kl. 10.00. Ledare: Åke Widgren, tel. 070-983 14 49. Skärvas naturreservat. Samling kl. 10.00 vid Ekobutiken. Ledare: Lars Fröberg, tel. 076-848 […]

Svampens dag, söndagen den 3 september

Ronneby brunn

Denna dag anordnas svamputställning vid bl.a. Naturum, Ronneby brunn från kl. 10.00. Se "www.svampar.se/svampensdag" för mer information om aktiviteter i Blekinge. Flera medlemmar i Blekinge Flora hjälper till.